Pobierz e-pity 2019

Po raz pierwszy koleżanka lub sąsiadka wypełni legalnie druk PIT

Piotr Szulczewski 11.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od sierpnia 2014 r. zniesiona została kara do 50.000 zł za odpłatne sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Choć do czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych należy sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, to zgodnie z art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym, kara za ich wykonywanie bez uprawnień nie obejmuje pomocy przy sporządzaniu deklaracji podatkowych. Zatem pomimo, że pomoc przy sporządzaniu rocznych PIT-ów nadal stanowi domenę doradców podatkowych, może je wypełniać zawodowo również każda inna osoba.

Koleżanka wypełni druk PIT
Źródło: Thinkstock

Wypełnianie formularzy podatkowych nie stanowi również czynności zastrzeżonej wyłącznie dla księgowych. Jedynym obowiązkiem, jaki ciąży na takiej osobie pozostaje zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy. W tym zakresie każda czynność zaliczana do szerokiej kategorii doradztwa podatkowego, zmusza do obowiązkowego wykupienia polisy OC.

Bez ubezpieczenia, ale z kasą fiskalną

Od 2015 r. czynności doradztwa podatkowego zobowiązują do instalacji kasy. Wypełnienie odpłatnie druku PIT spowoduje, że w terminie 2 miesięcy od końca miesiąca pierwszej zapłaty, wypełniający druk za inna osobę, zmuszony zostanie do instalacji kasy fiskalnej oraz rejestrowania sprzedaży na rzecz konsumentów.

Wyjątkowo obowiązek instalacji kasy fiskalnej nie wystąpi, gdy deklaracje podatkowe sporządzane będą wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, a czynności tych nie będzie się dokonywało na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl