Po 1 czerwca 2015 r. niskie składki KRUS dla niektórych przedsiębiorców

Piotr Szulczewski 20.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Po 1 czerwca 2015 r. niskie składki KRUS dla niektórych przedsiębiorców

Oświadczenie o przychodach nie przekraczających limitu wskazanego ustawą o ubezpieczeniu rolników pozwala prowadzić działalność gospodarczą oraz opłacać niskie składki ubezpieczeniowe w KRUS. Aby możliwe było korzystanie z preferencji, oświadczenie w tej sprawie złożyć należy nie później niż 1 czerwca 2015 r.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli m.in. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza rocznej kwoty granicznej, która za 2014 r. wynosi 3.166 zł. Rolnik lub domownik zobowiązany jest informować KRUS o fakcie, że podatek ten nie przekracza rocznej kwoty granicznej do 31 maja każdego kolejnego roku podatkowego. Ze względu na fakt, że 31 maja 2015 r. przypada w niedzielę, czyli dzień wolny, termin na złożenie oświadczenia przypada na poniedziałek 1 czerwca. Wyłączone z ubezpieczenia społecznego rolników od 2 czerwca 2015 r. zostaną osoby, u których:

  • kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2014 r. przekroczyła roczną kwotę graniczną, bez względu na datę dostarczenia stosownego zaświadczenia/oświadczenia,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości podatku za 2014 r. nie zostanie przekazane w terminie do 1 czerwca 2015 r.

Osoby takie od 2 czerwca będą zobowiązane do zarejestrowania się w ZUS i opłacania składek tak jak pozostali przedsiębiorcy.

Wysokość składek ZUS lub KRUS
    Rolnik prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorca – pierwsze 24 miesiące Przedsiębiorca – po 24 miesiącach

Składki - wysokość

Miesięcznie

Do 50 ha – 218 zł

446,20 zł

1034,08 zł

Powyżej 300 ha – 641 zł

Kwartalnie

Do 50 ha – 654 zł

1338,6 zł

3102,24 zł

Powyżej 300 ha – 1923 zł

Odrębnie od ubezpieczenia społecznego rolnik i domownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych, oraz za domowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są przez budżet państwa.

Rolnicy i domownicy, którzy mimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej. Nie dochodzi do podwojenia wartości opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl