PIT-4R a wynagrodzenia z końca roku

Piotr Szulczewski 21.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Problemem jest ujęcie w PIT-4R wynagrodzeń listopadowych i grudniowych, wypłacanych do 10 dnia kolejnego miesiąca. O ile w kosztach podatkowych takie wynagrodzenia mogą obniżać podatek już za miesiąc, za który są należny, to zaliczkę na podatek należy zapłacić dopiero do 20 dnia miesiąca po miesiącu wypłaty (miesiącu, w którym pobrano zaliczki). W efekcie można się zastanawiać, w którym miesiącu w deklaracji PIT-4R ująć wynagrodzenie za dany miesiąc, wypłacane w miesiącu kolejnym, za które zaliczki na podatek przekazywane są do urzędu skarbowego jeszcze później.

PIT-4R a wynagrodzenia z końca roku 

Źródło: YAY foto

W PIT-4R wprowadzić należy wartość zaliczek na podatek za poszczególne miesiące roku kalendarzowego. W poszczególne pozycje wpisać należy łączną wartość zaliczek z tytułu takich zobowiązań. PIT-4R określa, że podawane powinny być kwoty zaliczek należnych nie wskazując jednocześnie, czy mają być to zaliczki należne za dany miesiąc, czy należne do wpłaty do urzędu w danym miesiącu.

Przykład

W przedsiębiorstwie „Jan Kowalski” wypłata wynagrodzenia następuje do 10 dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenie za grudzień 2015r. zostało wypłacone 10 stycznia 2016 r. Pracodawca odprowadza więc podatek dochodowy za pracownika za styczeń (płatnik ma obowiązek odprowadzić podatek do urzędu skarbowego do 20 lutego. Jak wynika z wyjaśnień organów skarbowych, w PIT-4R podawać należy zaliczki należne od wypłat dokonywanych w danym miesiącu, a nie wpłat w tym miesiącu należnych. Organ skarbowy jest w stanie porównać czy do 20 dnia miesiąca kolejnego doszło do zapłaty zaliczek zgodnie z zadeklarowaną w PIT-4R kwotą z miesiąca poprzedniego.

Przykład

Jan Kowalski sumuje zaliczki od wynagrodzeń wypłacanych za grudzień 2015 r. i wypłacanych w styczniu. Ujmie je w deklaracji PIT-4R za 2016 rok za miesiąc styczeń. Wynagrodzenia za listopad, których wypłaty następują w grudniu, Jan Kowalski przedstawia w PIT-4R za 2015 r. w miesiącu grudniu.

Wynagrodzenia wypłacane przed terminem lub po terminie trafiają do PIT-4R w miesiącu faktycznej wypłaty, a nie w miesiącu, w którym powinna nastąpić ich wypłata zgodnie z przepisami prawa pracy czy regulaminem zakładu pracy.

Przykład

Jan Kowalski spóźnił się z wypłatą wynagrodzeń za czerwiec i wypłacił je dopiero w grudniu. W efekcie w grudniu wykaże należne zaliczki na deklaracji PIT-4R.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl