Pobierz e-pity 2019

PIT-36, PIT-36L i PIT-28 może wymagać wystawienia dodatkowego UPL-1

Piotr Szulczewski 12.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Prowadzący jednoosobowe firmy, a także większe przedsiębiorstwa, wysyłki deklaracji podatkowej mogą dokonać przez Internet. Jeżeli deklaracja sporządzana jest przez księgowego, wysyłkę poprzedzić musi upoważnienie UPL-1.

Biura księgowe co do zasady oferują zarówno pomoc przy sporządzeniu druku PIT, jak i przy jego wysyłce. Co do zasady wstępnie sporządzoną przez biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego deklarację wysyła podatnik. Możliwa jest jednak wysyłka przez te podmioty za podatnika. Jeżeli odbywać się ona będzie elektronicznie, to pełnomocnictwo do wysyłki przekazane musi być przed złożeniem samej deklaracji na druku UPL-1.

UPL-1 2015: upoważnienie do podpisu elektronicznej deklaracji PIT za 2014 rok

Kancelaria lub osoba pomagająca prowadząc wysyłkę nie może posłużyć się własnymi danymi identyfikacyjnymi. Jeżeli składa deklarację w cudzym imieniu, to zastosować musi standardowy e-podpis.

UPL-1 za 2014 rok
Źródło Thinkstock

UPL-1 jest pełnomocnictwem przekazywanym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w którym upoważnia on określoną osobę do sporządzenia deklaracji podatkowej w imieniu podatnika.

Złożenie UPL-1 odbywać się musi w formie tradycyjnej – dokumentu pisemnego. Jego przekazanie nie jest odpłatne – w przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa podatnik jest bowiem zwolniony od opłaty standardowej opłaty skarbowej 17 zł, która jest pobierana przez organ podatkowy.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
UPL-1 (4) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pełnomocnictwa na druku UPL-1 udzielić można na pewien okres (np. kilka dni, w których sporządza się zeznanie podatkowe) lub bez wskazania konkretnego czasu. Odwołanie pełnomocnictwa następuje na druku OPL-1. Druk ten należy przekazać organowi podatkowemu w takiej samej formie, w jakiej składany był druk UPL-1 – wydrukowanego i podpisanego przez podatnika formularza.

 

Prowadzę własną firmę – nie potrzebuję UPL-1

Podatnik składając samodzielnie druki PIT-36, PIT-28 czy PIT-36L w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej), nie jest zobowiązany do przesyłania organowi podatkowemu UPL-1. Natomiast, gdyby deklarację wypełniała zatrudniona w firmie księgowa, to albo jej pomoc sprowadzi się jedynie do pomocy przy wstępnym wypełnieniu deklaracji danymi podatnika, albo też uzyska ona upoważnienie do wysyłki deklaracji za właściciela firmy.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl