PIT-28 i PIT-16A do końca stycznia. Termin istotny również dla podatników CIT oraz płatników.

28.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

W dniu 1 lutego 2016 r. (ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę) kończy się termin składania niektórych z zeznań, deklaracji i informacji podatkowych. Zarówno podatnicy, jak i płatnicy podatku do tego dnia muszą dokonać niektórych z przypisanych im zadań.

PIT-28 i PIT-16A do końca stycznia. Termin istotny również dla podatników CIT oraz płatników.

Źródło: YAY foto

Termin 1 lutego 2016 r. jest istotny dla wszystkich tych podatników, którzy za rok 2015 rozliczają się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej. Dopełnić terminu należy zatem poprzez dostarczenie do organów skarbowych odpowiednio PIT-28 oraz PIT-16A.

Pozostali podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych deklaracje roczne składać będą w terminie późniejszym – do 2 maja 2016 r.

Podatnicy CIT składają szereg deklaracji z końcem stycznia

Terminu końca stycznia przestrzegać muszą również podatnicy podatku CIT, u których rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu lub który kończył się 31 grudnia 2015 r. W ich przypadku 1 lutego upływa termin składania:

  • Deklaracji CIT-6AR(3) - o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • Deklaracji CIT-6R(4) - o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
  • DeklaracjiCIT-10Z(3) - o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Deklaracji CIT-9R(5) - o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
  • Deklaracji CIT-11R(3) - o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.

Płatnik podatku PIT i CIT składa deklaracje z końcem stycznia 2016 r.

Podobnie 1 lutego 2016 r. jest ostatecznym terminem na sporządzenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji IFT-3/IFT-3R przez płatników podatku dochodowego. W przypadku tych wszystkich płatników, którzy pozostawali w 2015 r. płatnikami podatku dochodowego dla nie więcej niż 5 osób (poza przedsiębiorcami zajmującymi się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych) i którzy wybrali papierową formę składania deklaracji i informacji podatkowych, data 1 lutego 2016 r. kończy również termin na składanie:

  • PIT-11 (23) - informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-8C (8) - informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
  • PIT-40 (22) - rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
  • IFT-3/IFT-3R (7) - informacji o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy.

Wybór formy elektronicznej pozwoli płatnikom jeszcze przez jeden miesiąc (do 29 lutego 2016 r.) dopełnić terminu wysyłki PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R.Płatnik PIT – terminy na dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracji i informacji PIT

Płatnik PIT

PIT-11

PIT-4R

PIT-8AR

PIT-8C

PIT-40

IFT-1/IFT-1R

Wysyłka e-PIT

29 lutego 2016 r.

1 lutego 2016 r.

1 lutego 2016 r.

29 lutego 2016 r.

29 lutego 2016 r.

29 lutego 2016 r.

Wysyłka papierowa

1 lutego 2016 r.

1 lutego 2016 r.

1 lutego 2016 r.

1 lutego 2016 r.

1 lutego 2016 r.

1 lutego 2016 r.