Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PFR uruchamia Tarczę Finansową dla firm. Wnioski tylko do 30 września

Iwona Maczalska

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju PFR poinformowała o ponownym uruchomieniu Tarczy Finansowej dla firm. Z wnioskami trzeba się jednak śpieszyć. Będą przyjmowane tylko do 30 września. Sprawdź, kto skorzysta z nowej Tarczy Finansowej.

» Umorzenie i rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0

» MF: Jak zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której zaniechano podatku

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju PFR na swojej stronie internetowej poinformowała o ponownym uruchomieniu Tarczy Finansowej. ,, W dniu 14 września 2021 r.  PFR udostępnił możliwość składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.”. Kto będzie mógł wnioskować o pomoc z PFR?

Ponowny nabór wniosków o pomoc PFR

Źródło: FORUM

Dla kogo uruchomiona Tarcza Finansowa?

Aktualnie uruchomiona Tarcza Finansowa dedykowana jest dużym firmom, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19. Oferowana pomoc ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej, która zostanie udzielona na okres do 6 lat. ,,Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75% faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75% kwoty udzielonej pożyczki.” – tłumaczy PFR.

Jak rozumieć duże firmy? Zgodnie z regulaminem PFR w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, przez duże firmy należy rozumieć:

  1. ,,przedsiębiorcę spełniającego następujące kryteria:
  • duże przedsiębiorstwo: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR; oraz
  • MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP 1.0, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego; (dalej „Duży Przedsiębiorca 1.0”),
    albo
  1. przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, będącego dużym przedsiębiorstwem: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR”.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl/. Ostateczny termin składania wniosków przypada 30 września 2021 roku.

Więcej na temat nowego naboru wniosku do Tarczy Finansowej PFR znajdziesz na stronie https://pfrsa.pl/aktualnosci/pfr-ponownie-uruchomil-tarcze-finansowa-dla-duzych-firm.html.

/ na podstawie prfsa.pl

Tarcza finansowa PFRKoronawirus w Polsce