Pobierz e-pity 2020

Outsource'ing kasowy w urzędach skarbowych coraz bardziej popularny

19.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Outsource'ing kasowy w urzędach skarbowych coraz bardziej popularny

1. Jakie są korzyści dla podatników z wprowadzenia rozwiązań

Chociaż outsourcing kasowy przygotowaliśmy jako usługę skierowaną przede wszystkim dla urzędów skarbowych, jej beneficjentami są także podatnicy i płatnicy. Z ich perspektywy rolą outsourcingu jest zapewnienie co najmniej tej samej usługi, która była świadczona w urzędach dotychczas. Tak więc realizowany przez nas outsourcing kasowy na pewno umożliwia wpłacanie podatku i innych opłat na odpowiednie konta bankowe urzędu. Odbywa się to w punkcie kasowym w urzędzie – w dotychczasowym, znanym podatnikom miejscu.

Outsource'ing kasowy w urzędach skarbowych coraz bardziej popularny

Źródło: YAY foto

Nasi klienci doceniają jednoczesną możliwość dokonywania wpłat gotówkowych na inne cele – niekoniecznie związane z obowiązkiem wobec US. To pozwala im zaoszczędzić czas i mają komfort załatwienia „wszystkiego w jednym okienku”. Odwiedzając punkt kasowy w urzędzie można opłacić podatek a także czynsz, abonament RTV, rachunek telefoniczny, spłacić ratę kredytu czy pożyczki albo zrealizować jakąkolwiek wpłatę na dowolny rachunek bankowy. Jeśli ktoś potrzebuje gotówki, również może wypłacić ją za pomocą karty w okienku kasowym.

Monetia przejmuje odpowiedzialność za wszystkie dokonane transakcje. Każdą płatność potwierdzamy specjalnym stemplem oraz na życzenie wydrukiem z naszego systemu informatycznego. Posiadamy licencję krajowej instytucji płatniczej KNF, czyli jesteśmy tak samo wiarygodni jak banki.

2. Jakie są korzyści/wymogi dla organu, który zdecyduje się na takie rozwiązanie

Outsourcing kasowy powstał jako wsparcie urzędów w wykonywaniu bieżących obowiązków – koniecznych chociaż nie statutowych. Ubiegły rok był pierwszym, w którym US-y zaczęły działać według nowych zasad wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów jeszcze w 2014 r. Celem, który przyświecał ministerstwu, było skoncentrowanie pracy urzędu na obsłudze podatków i administracji podatkowej. De facto oznacza to dążenie do poprawy efektywności i optymalizacji kosztowej. Wizję tę można zrealizować w drodze m.in. outsourcingu kasowego. Z naszych szacunków wynika, że zlecając usługę, US oszczędza nawet do 40% dotychczas ponoszonych kosztów. Przede wszystkim są to pozycje związane z obsługą gotówki, czyli transport, ubezpieczenie, ochrona, czy wynagrodzenie osoby, która obsługuje punkt. W momencie zawarcia umowy outsourcingu, te wydatki stają się kosztem zleceniobiorcy, czyli naszym.

Efektywność jest osiągana także na płaszczyźnie procesowej i kadrowej. Często punkty kasowe w urzędach są obsługiwane przez pracowników wykwalifikowanych w zakresie prawa podatkowego czy obsługi podatków. Są to kompetencje cenne dla urzędu ale nie niezbędne przy przyjmowaniu wpłat. Zatrudnienie profesjonalnych kasjerów, przeszkolonych w obsłudze klienta, pozwala na pełne wykorzystanie przez urząd kompetencji swoich pracowników. Równie istotne jest uwolnienie US od konieczności organizowania zastępstw lub zamykania punktu w okresie urlopowym. To, obok wspomnianej wyżej zasady „wszystko w jednym okienku”, także bezpośrednio przekłada się na podniesienie standardów obsługi interesantów. Sama migracja obsługi z urzędu do agencji odbywa się zwykle w weekend, by nie zakłócać rytmu pracy US. Dzięki temu z początkiem nowego tygodnia interesanci są już obsługiwani przez pracowników agencji a wszystko odbywa się w tym samym miejscu.

3. Z jakimi kosztami obsługi płatności muszą liczyć się podatnicy, którzy dokonują zapłaty korzystając z kasy organu? Czy jest to obowiązek czy alternatywa w stosunku do przelewów na rzecz organu?

Przyjmowanie wpłat na rzecz urzędu odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku kas prowadzonych samodzielnie przez urząd – wpłaty nie są obciążone dodatkowymi kosztami ani prowizjami. Możliwość ta jest jedynie alternatywą – klienci mogą sami zdecydować czy odwiedzić nasz punkt czy zrealizować przelew. Nasza oferta jest przygotowana tak, by była wsparciem dla urzędu ale nie obciążeniem dla podatników czy płatników.

W przypadku pozostałych wpłat, o których wspomniałem wcześniej, prowizje są jednymi z najniższych na rynku lub w ogóle ich nie ma, dzięki temu, że nasi klienci mogą korzystać z niższych stawek wynegocjowanych przez nas ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zakładami energetycznymi czy telekomunikacyjnymi. Natomiast w przypadku wypłat gotówki za pomocą terminala POS jesteśmy zobligowani do respektowania taryf ustalonych przez banki - wystawców kart.

Wojciech Jóźwiak
Prezes Monetia Sp. z o. o. dla portalu PIT.pl