Oświadczenie na druku PIT-6/PIT-6L tylko do 1 grudnia

Iwona Maczalska 17.11.2014 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy rozliczający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej zobowiązani się złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2015 roku. Do tego celu służy druk PIT-6/PIT-6L.
 

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2015

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L wynika z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) zgodnie z którym ,,podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym”. W roku 2014 termin 30 listopada w przypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy, stąd też ostateczny termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L przypada w poniedziałek 1 grudnia 2014 roku.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-6/6L (10) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą rozliczać się z fiskusem na dwa sposoby:

  1. Według norm szacunkowych oraz,
  2. Na podstawie ksiąg rachunkowych.
Oświadczenie o opodatkowaniu lub o rezygnacji z podatku liniowego do 1 grudnia 2014

Podatnicy rozliczający się na podstawie norm szacunkowych w deklaracji PIT-6/PIT-6L zobowiązani są wskazać rodzaje oraz rozmiary zamierzonej produkcji w 2015 roku. Natomiast podatnicy, u których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg, dodatkowo deklarują wysokość przewidywanego w 2015 roku dochodu.

Iwona Maczalska,
PIT.pl