Ostatnie dni na złożenie PIT-11, PIT-8C, PIT-40 w formie papierowej

21.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Kończy się termin na papierowe rozliczenia prowadzone przez płatników. Już drugi rok termin na wysyłkę tych druków został skrócony o miesiąc. Dla spóźnialskich pozostanie wyłącznie elektroniczna forma wysyłki informacji podatkowych. 

Ostatnie dni na złożenie PIT-11, PIT-8C, PIT-40 w formie papierowej 

Źródło: YAY foto

W zeznaniu za 2015 r. korzystać z papierowej formy przekazywania do urzędu skarbowego informacji PIT-11, PIT-8C oraz obliczenia PIT-40 korzystać mogą tylko nieliczni. Prawo takie posiadają podatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Uwzględniać należy przy tym zarówno podatników zatrudnionych przez część roku, jak i tych zatrudnionych przez cały rok. Co więcej, podatnicy ci nie muszą być zatrudnieni, wystarczające jest pełnienie na ich rzecz rolę płatnika lub wypłacającego należności i sporządzającego informację podatkową lub obliczenie PIT-40.  

Określając liczbę rozliczanych podatników, sporządzający deklaracje powinien sprawdzać sumę osób, na rzecz których sporządzane są: 

  • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (art. 38 ust. 1a i 1b, art. 42 ust. 1a oraz art. 42e ust. 5 PDOFizU); 
  • PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 42 ust. 1a); 
  • PIT-8C - informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 oraz art. 42a PDOFizU); 
  • PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42e ust. 6 PDOFizU); 
  • PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 42 ust. 2 pkt 1 PDOFizU);
  • IFT-1/IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 PDOFizU); 
  • PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (art. 37 ust. 1 PDOFizU).  
Forma wysyłki do USPłatnikiem jest:
Biuro rachunkowePodmiot rozliczający
1-5 podatników
Podmiot rozliczający
6 i więcej podatników

Papierowa

Nie ma możliwości wysyłać papierowo

Może składać druki papierowe

Nie może składać druków papierowych

Elektroniczna (ePUAP lub e-podpis)

Musi obowiązkowo elektronicznie

Może (jeśli chce) elektronicznie

Musi obowiązkowo elektronicznie

Skrócenie terminu nie dotyczy druków przekazywanych zatrudnionym (podmiotom, na rzecz których dokonywano wypłat). W ich przypadku można korzystać z formy pisemnej, jak i elektronicznej do końca lutego 2016 r. 

Prawa do formy papierowej nie posiadają przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych. Muszą oni każdą z powyższych deklaracji wysyłać elektronicznie.  

Korekta możliwa w formie… 

Zdarzyć się może, że po spełnieniu w jednym roku warunku, by druki podatkowe sporządzać i przekazywać w formie pisemnej, w latach kolejnych płatnik zwiększy zatrudnienie, a w konsekwencji utraci prawo do tej formy przesyłania deklaracji i informacji podatkowych. Korygując wcześniej złożoną deklarację w formie pisemnej powinien wówczas zastosować wersję elektroniczną, zgodnie z uprawnieniem roku, w którym podatnik sporządza druk.  

Piotr Szulczewwski, PIT.pl