Fiskus nadrabia zaległości? Czy jesienią będzie więcej kontroli skarbowych?

Ewelina Czechowicz

O prawie 20% spadła liczba przeprowadzonych kontroli celno-skarbowych, a o niemal 50% - zatwierdzonych kontroli podatkowych. KAS podała dane za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dane porównano rok do roku. Spadek ilości kontroli ma związek z pandemią Covoid-19.

646 kontroli celno-skarbowych zostało przeprowadzonych w Polsce od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Jak informuje Anita Wielanek, rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, to o 144 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wówczas takich działań zakończono 790. W tym samym czasie zmalała również liczba zatwierdzonych kontroli podatkowych. Ostatnio było ich 3 151, a wcześniej prawie 2 razy więcej – 6 084.

Kontrole skarbowe były zawieszone do 25 maja 2020 r., wraz z odmrożeniem gospodarki urzędy nie kontrolowały tak często z uwagi na działania mające na celu rozpatrzenie postępowań o ulgi podatkowe, które w tym czasie były priorytetem. Teraz rosnąca fala zachorowań może powstrzymać działania prowadzone stacjonarnie. Jednak fiskus ma coraz więcej narzędzi sprawdzających, a od listopada będzie otrzymywał też JPK_VAT w nowej formie.

Jak wskazują eksperci teraz ilość kontroli może wzrosnąć. Spadające wpływy do budżetu oraz środki wykorzystywane w ramach tarcz antykryzysowych mogą odwrócić ten trend. Zapowiadane zwolnienia w Urzędach Skarbowych oraz nałożone na urzędy obowiązki mogą przyczynić się do wzrostu aktywności fiskusa w zakresie kontroli.

https://www.pit.pl/aktualnosci/kontrole-pup-zus-i-kas-po-epidemii-czy-jest-sie-czego-bac-i-jak-sie-przygotowac-992792

Ilość kontroli skarbowych w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r.

Od czerwca do sierpnia br. najwięcej kontroli celno-skarbowych przeprowadziła IAS w Bydgoszczy – 96 (40 rok wcześniej). Dalej znalazły się IAS w Katowicach – 57 (54) oraz Warszawie – 50 (106). Natomiast najmniej takich działań zakończyły IAS w Zielonej Górze – 13 (43), Kielcach – 17 (16) i Opolu – 28 (23 poprzednio).

Zatwierdzone kontrole skarbowe

Najwięcej kontroli podatkowych w okresie od czerwca do sierpnia br. zatwierdziły IAS w Warszawie – 570 (930 rok wcześniej), we Wrocławiu – 465 (711) oraz w Krakowie – 262 (543). Najmniej zaś w Kielcach – 80 (233), Szczecinie – 85 (243) i Białymstoku – 94 (167).

Jak przygotować się na kontrole i o czym należy pamiętać?

Urząd skarbowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej   informuję poprzez doręczenie przedsiębiorcy zawiadomienia na formularzu ZAW-K. Określa się w nim m.in. zakres kontroli, rodzaj sprawdzanego podatku, okres objęty weryfikacją. Kontrola podatkowa może zacząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia. Wszczęcie kontroli skarbowej może nastąpić w dowolnym momencie we wskazanym przedziale czasowym.

Urząd skarbowy nie ma obowiązku podać konkretnej daty rozpoczęcia kontroli podatkowej w zawiadomieniu o zamiarze jej wszczęcia. Za zgodą lub na wniosek podatnika kontrola może zostać wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Przedsiębiorca, który otrzymał zawiadomienie o planowanej kontroli powinien przygotować wymagane dokumenty.

Zakres kontroli skarbowej

Na podstawie art. 283  § 5 Ordynacji podatkowej zakres kontroli skarbowej nie może wykraczać poza ten, który został wskazany w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Trzeba jednak pamiętać, że celem kontroli jest weryfikacja rzetelności prowadzonych ksiąg oraz poprawności rozliczeń podatkowych.  

KontrolaKoronawirus w Polsce