Optymalne wakacje w raju: Liechtenstein

05.09.2017 10:00 (aktualizacja: )

Optymalne wakacje w raju (część X): Liechtenstein

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Optymalne wakacje w raju: Liechtenstein
Źródło: YAY foto

Liechtenstein to małe górskie państwo, leżące w Europie Zachodniej, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz strefy Schengen. Niestety Polska nie podpisała z Liechtensteinem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co więcej, we wrześniu 2017 r. Liechtenstein dołączy także do systemu automatycznej wymiany informacji, który powstaje pod egidą OECD. Kiedy system ten rozpocznie funkcjonowanie, informacja o otwarciu konta przez obcokrajowca będzie przekazywana organom podatkowym w kraju, z którego pochodzi.

Optymalizacja podatkowa w Liechtensteinie

W Liechtensteinie od osób fizycznych pobierany jest podatek dochodowy (jego maksymalna stawka to 19%) oraz podatek od majątku w wysokości 0,9%.

Prawo Liechtensteinu stwarza jednak duże możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Podatek CIT można zredukować, wykorzystując rodzaje osób prawnych funkcjonujące w ramach prawa Liechtensteinu. Są to:

 • spółka akcyjna (Aktiengesellschaft),
 • spółka komandytowo-akcyjna (Kommanditaktiengesellschaft),
 • spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft),
 • spółka cywilna (Einfache Gesellschaft),
 • trust (Treuhander Shaft),
 • zakład (Anstalt),
 • fundacja (Stiftung),
 • stowarzyszenie (Verein) oraz
 • spółdzielnia (Genossenschaft).

Najchętniej zakładane w Liechtensteinie są spółka akcyjna, trust, zakład oraz fundacja.

<< Raje podatkowe PIT >>

Spółka akcyjna w Liechtensteinie

Założenie spółki akcyjnej w Liechtensteinie pozwala na uniknięcie podatków dochodowego oraz od zysków kapitałowych i spadkowych. Do założenia tej spółki wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego oraz statusu, które zostaną przekazane władzom. Założycielami spółki muszą być przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Kapitał zakładowy może zostać wniesiony we frankach szwajcarskich lub dolarach amerykańskich, ale jego wartość musi wynosić przynajmniej 50 000 CHF.

Opodatkowanie działalności spółki akcyjnej wynosi 0,1% wartości aktywów netto (nie mniej niż 1 000 CHF rocznie). Podatek od dywidend wynosi z kolei 4%, a stawka podatku od papierów wartościowych waha się między 0,15% a 0,3%.

<< Raje podatkowe CIT >>

Zakład w Liechtensteinie

Ciekawą formą cywilnoprawną jest zakład (Anstalt), którego głównym celem jest realizacja zadań handlowych (np. handel towarami, nieruchomościami) oraz zarządzanie aktywami osób trzecich, leasingowanie lub działalność charytatywna. Ważne jest to, że zakład posiada osobowość prawną, natomiast założyciel może być podmiotem prawnym lub fizycznym. Kapitał założycielski musi mieć minimalną wartość 30 000 CHF lub, tak jak w przypadku spółek akcyjnych, stanowić równowartość tej kwoty w dolarach amerykańskich lub euro. Do założenia zakładu wystarczy przedstawienie statutu oraz aktu założycielskiego odpowiednim władzom.

Fundacja w Liechtensteinie

Bardzo popularną formą prowadzenia działalności w Liechtensteinie jest fundacja, która ma służyć przede wszystkim celom pozagospodarczym (najczęściej jest to zarządzanie majątkiem rodzinnym). W takiej sytuacji fundacja może być uznana za organizację charytatywną – z tym zastrzeżeniem, że jej beneficjentem jest najczęściej bardzo wąska grupa osób (np. potomstwo założyciela), na której rzecz przekazywane są dochody uzyskane z majątku fundacji.

Założenie takiego podmiotu wiąże się z wniesieniem kapitału o minimalnej wartości 30 000 CHF (lub ekwiwalencie tej kwoty). Założycielami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Założenie fundacji poprzez wniesienie majątku może odbyć się na zasadach umowy inter vivos (tj. „między żyjącymi”), testamentu lub umowy spadkowej. Beneficjenci powyższych umów wyznaczani są bezpośrednio przez fundatora lub przez inny organ, jeśli tylko status fundacji to przewiduje. Ponadto, jeśli beneficjenci nie zostali wyznaczeni przez założyciela ani też nie ma o nich mowy w statucie, można założyć, że jedynym beneficjentem pozostaje fundator.

Autorzy: Prawnik Maja Czarzasty-Zybert, mec. Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej

Czytaj więcej:

 1. Optymalne wakacje w raju: Anguilla i Hongkong,
 2. Optymalne wakacje w raju: Makau,
 3. Optymalne wakacje w raju: Księstwo Luksemburg
 4. Optymalne wakacje w raju: Republika Seszeli
 5. Optymalne wakacje w raju: Federacja Saint Kitts i Nevis