OPP poinformuje o finansowaniu kampanii reklamowych z 1% podatku

Piotr Szulczewski 20.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Już przy wypełnianiu zeznania podatkowego za 2015 r.łatwiej będzie uzyskać informację, jak organizacje pożytku publicznego dysponują przekazywanymi im pieniędzmi. Obowiązki informacyjne obejmą również producentów i licencjobiorców programów do rozliczeń podatkowych.

OPP poinformuje o finansowaniu kampanii reklamowych z 1% podatku

Źródło: YAY foto

Od 9 listopada 2015 r. nowe obowiązki informacyjne nałożone zostaną na organizacje pożytku publicznego sięgające po 1% podatku oraz na podmioty, które udostępniają programy do rozliczeń rocznych. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego będą musiały zawierać informację o możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

W przypadku organizacji pożytku publicznego obowiązek informacyjny nałożony przepisami prawa polegać będzie na wskazaniu źródła finansowania kampanii zachęcających do przekazywania 1% podatku. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawierać będzie musiała w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za wykroczenie grzywna do 5000 zł

Niewypełnienie obowiązku nałożonego na organizacje pożytku publicznego lub na producentów programów do rozliczeń rocznych zagrożone jest karą grzywny. Nałożona w trybie wykroczeń, właściwym w przypadku tego rodzaju działań, grzywna wymierzana będzie w wysokości od 20 do 5000 złotych.

W oczekiwaniu na przepisy wykonawcze

Przepisy ustawy – o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie wskazują, że metody informowania przez organizacje oraz producentów programów komputerowych, zostaną wskazane w rozporządzeniu wykonawczym, wydanym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Obecnie nie jest znana bowiem wystarczająca forma informacji (w samych spotach internetowych, na stronach organizacji pożytku publicznego, podobnie – każdorazowo przy uruchomieniu programu czy też jednorazowo w chwili jego pobierania). Do chwili obecnej rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane.

Piotr Szulczewski, PIT.pl