Pobierz e-pity 2019

Opodatkowanie sezonowych prac za mniej niż 200 zł dziennie

Piotr Szulczewski 27.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

27.05 Opodatkowanie sezonowych prac za mniej niż 200 zł dziennie

Piotr SzulczewskiPrace tymczasowe w okresie wakacji dają przestrzeń do krótkotrwałych zleceń, za mniej niż 200 zł (200 zł to limit nie tylko dzienny, ale może dotyczyć dłuższego czasu). Często umowy mogą być zawierane na jeden dzień lub tydzień, w zależności od popytu na dane czynności.

Zyskują na nich przede wszystkim zatrudniający, omijając obowiązek przekazywania na koniec roku PIT-11, a także uzyskując pełną elastyczność co do zatrudnienia. Umowa tego kształtu bardzo często kończy się z upływem danego dnia i nie ma obowiązku jej kontynuacji w dniach następnych. Pracownik natomiast zamiast 18% podatku liczonego od dochodu, zapłaci go więcej, bo nie będzie odliczał kosztów uzyskania.

Jak zatrudniać pracowników sezonowych?

Zatrudnianie na umowy krótkoterminowe odbywa się najczęściej przy pracach ogrodniczych, brukarskich lub drobnych pracach wykończeniowych, sezonowych pracach w sadach i na polach, czy w miejscowościach turystycznych przy obsłudze turystów czy przy sprzątaniu pokoi.

Umowy tego rodzaju zawierane są przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, głównie poszukujące pracy sezonowej, często szukające pracy jedynie na kilka miesięcy (np. studentów, osoby dorabiające do stałej pensji, emerytów).

Umowy krótkoterminowe dają minimalną pewność zatrudnionym, którzy mogą liczyć na dokument potwierdzający zatrudnienie. W przypadku bowiem zatrudnienia „na czarno” nie mają oni gwarancji ani opłacania składek, ani ubezpieczenia, ani tym bardziej zabezpieczenia w przypadku wypadku przy wykonywanych czynnościach. Zatrudniony, składając dokument w sądzie, udowadnia fakt wykonywania czynności danego rodzaju i w razie roszczenia odszkodowawczego ma jedynie obowiązek wykazać, że szkoda powstała w związku z wykonywaniem czynności na rzecz przedsiębiorcy.

Jak zatrudnić młodocianego do pracy sezonowej?

Z drugiej strony przedsiębiorca, w przypadku poniesienia szkody z tytułu podjętych przez zatrudnionego czynności, również uzyskuje potwierdzenie, że osoba taka je prowadziła i może być sprawcą szkody.

 

Składki i podatek

Jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, podatek pobiera się w wysokości 18% przychodu. Oznacza to, że inaczej niż w przypadku standardowej umowy zlecenia lub o dzieło, nie rozlicza się kosztów podatkowych, a także podstawy nie obniża się o opłacane składki ZUS i zdrowotne.

Przedsiębiorca nie wysyła każdemu zatrudnionemu PIT-11. Należy natomiast ująć łączną wartość kwot podatku od wszystkich zatrudnionych w ten sposób osób w zbiorczej deklaracji PIT-8AR.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Za zatrudnionych należy opłacać składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ogólnymi zasadami. Zatem przy zatrudnieniu studentów do 26 roku życia składki można w ogóle pominąć. Podobnie będzie przy zatrudnieniu osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

Umowy na dzień, tydzień miesiąc

Ułatwienia w opłacaniu podatku dotyczą umów do 200 zł przy czym nie ma znaczenia, ile takich umów zawartych będzie z przedsiębiorcą w miesiącu czy roku. Strony mogą dowolnie ustalić zatem, czy decydują się płacić podatek na zasadach zaliczek, przy których powstaje obowiązek sporządzenia PIT-11, czy ryczałtowo, w kwocie 18% przychodu zatrudnionego. Zatrudniający powinien zadbać również o kwestię oświadczeń pracownika w zakresie innych zleceń, zatrudnienia oraz statusu studenta. Ułatwi to wyliczenie i opłacanie składek w poprawnej wysokości.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl