Operacja chirurgiczna a ulga rehabilitacyjna - przełomowe orzeczenie NSA

Piotr Szulczewski 23.03.2011 12:00 (aktualizacja: )

Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne stanowią wydatki, które można rozliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Okazuje się, że można znacznie szerzej rozumieć zakres wskazanej ulgi.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej rozliczać można m.in. wydatki za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

>>> zobacz wideoporadniki - rozliczenie PIT za 2010 <<<

Urzędy skarbowe zdecydowanie broniły tezy, że w tramach ulgi odliczeniu nie może podlegać wydatek poniesiony na operacje rehabilitowanego, odróżniając tym samym zdecydowanie zakres pojęcia „zabieg rehabilitacyjny” od pojęcia „operacji”. Dotyczyło to zarówno operacji leczniczo - rehabilitacyjnych, jak złożonych operacji chirurgicznych, w konsekwencji podjęcia których pacjent mógł odzyskać nie tylko częściową, ale nawet całą sprawność.

Według Ministra Finansów wydatek na operację leczniczo - rehabilitacyjną, która dotyczyła potrójnej ortrodezy stawu z korekcją zniekształcenia - stabilizacja drutem, wydłużenie 2 śc. achillesa. w szpitalu specjalistycznym u osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie zalicza się do zabiegów rehabilitacyjnych, a tym samym - wydatku nie kwalifikuje się w ramach ulgi (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 17.06.2010 r., sygn. akt ILPB2/415-356/10-4/WS).

Podobnie stwierdzono w interpretacjach dotyczących zabiegu artroskopii kolan (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 24.06.2010 r., sygn. akt ILPB2/415-426/10-2/JK) czy też operacji usuwania zaćmy (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 5.08.2009 r., sygn. akt ITPB2/415-457/10/MM).

UWAGA – orzeczenie NSA

Okazuje się, że innego zdania pozostaje NSA. W przypadku wydatku na operację endoprotezy stawu biodrowego i zakupu tej endoprotezy zdaniem sądu wydatek ponoszony jest w celach rehabilitacyjnych i nie ma znaczenia, że ponoszony jest w związku z zabiegiem operacyjnym.

Jak wskazano w wyroku WSA, z którym zgodził się NSA oddalając tym samym kasację ze strony Ministra Finansów: „sąd - co do zasady aprobuje pogląd - wyrażony przez organ interpretacyjny - że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zasada ta jednak - nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. Ujmując rzecz inaczej, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu” (Wyrok NSA z 2011.03.17, sygn. akt II FSK 1927/09).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl

Firma i Podatki