Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Okienko transferowe OFE dopiero od 1 kwietnia

01.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Okienko transferowe OFE dopiero od 1 kwietnia

2016-03-02

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że oświadczenia w sprawie przekazywania składek do OFE lub ewidencjonowania ich wyłącznie w ZUS należy składać dopiero od 1 kwietnia.

Okienko transferowe OFE dopiero od 1 kwietnia

Źródło: FORUM

Okienko transferowe dla uczestników II filaru emerytalnego, chcących złożyć deklarację o przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu w całości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy 31 lipca 2016 roku. W ramach okienka transferowego można zmieniać swoje deklaracje sprzed dwóch lat, z poprzedniego okienka transferowego. Serdecznie prosimy o przestrzeganie wskazanych dat granicznych. Oświadczenia wpływające do ZUS przed terminem, jak i po nim - zgodnie z prawem - nie będą uznawane za ważne. W trakcie trwania okienka transferowego oświadczenia będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, jak i drogą elektroniczną, korzystając z osobistego profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

Źródło: ZUS