Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 roku

21.12 Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 roku

15 grudnia 2010 roku zostało podpisane Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obwieszczeniem podstawa wymiaru składek w 2011 roku nie może przekraczać 100,770 zł, co więcej przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wyniesie w 2011 roku 3,359 zł. Zatem kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w 2011 będzie większa niż w 2010 roku o 6320 zł, natomiast różnica w kwocie przeciętnego wynagrodzenia w tych latach wyniesie 0.213 zł.

Należy jednak przypomnieć, że kwota 100,770 zł jest limitem wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, po którego przekroczeniu płatnik jest obowiązany automatycznie zaprzestać przekazywania wymienionych składek. W podanym przypadku nie zaprzestaje się jednak opłacania pozostałych składek: chorobowych i wypadkowych.

Wyżej wymienione Obwieszczenie ma zastosowanie na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. Zm)

Iwona Karkus 
Bankier.pl