Pobierz e-pity 2019

Odpowiedzialność solidarna – nowy druk VAT-28

Piotr Szulczewski 08.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Odpowiedzialność solidarna – nowy druk VAT-28

Zmiany w zasadach ustalania odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT powodują wprowadzenie nowych zasad deklarowania kaucji gwarancyjnej u podatników objętych tzw. solidarną odpowiedzialnością za zobowiązanie w podatku VAT.

Odpowiedzialność solidarna – nowy druk VAT-28

Źródło: East News

Formularz VAT-28 będzie stanowił wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej, składany w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokość, zmiany formy oraz zwrotu tej kaucji.

Pobierz nowy druk VAT-28 z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D

Druk zobowiązywać będzie podatnika do deklarowania dostaw towarów objętych załącznikiem nr 13 do ustawy o VAT z podziałem na grupy:

 • z poz. 1-9 załącznika,
 • z poz. 10 i 11 załącznika,
 • z poz. 12, 13 i 20 załącznika
 • z poz. 14-18 i 21 załącznika,
 • z poz. 19 załącznika.

Wniosek VAT-28 składa się wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej. Zgodnie z wprowadzanymi w lipcu 2015 r. zmianami, wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, z tym że nie może być niższa niż:

 • 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 załącznika nr 13 do ustawy;
 • 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy. Rozszerzeniu uległ katalog towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. Towary nią objęte przedstawia tabela poniżej (załącznik nr 13 do ustawy o VAT).
I. Wyroby stalowe
1 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
2 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
3 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
4 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
5 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
6 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
7 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
8 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali
9 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali
II. Paliwa
10   Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
11   Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
III. Pozostałe towary
12 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
13 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
14 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
15 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych
16 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
17 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
18 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
19 ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne
20 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
21 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym”

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Pozostałe zmiany:

 1. Zmiany w VAT: Podmiot w upadłości nie będzie już musiał korygować podatku VAT,
 2. VAT od laptopów i telefonów u nabywcy, czyli odwrócone opodatkowanie po 30 czerwca 2015 r.,
 3. Nowy obowiązek podatników VAT - podsumowanie transakcji krajowych na VAT-27,
 4. Odliczenie VAT na zasadzie proporcji - zmiany od lipca 2015 r..