Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

07.03.2017 10:00 (aktualizacja: )

Osoby, które w roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.

Wpłaty na IKZE w PIT 2016
Źródło: Forum
 

Informacje ogólne o IKZE

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) od 1 stycznia 2012 r.

Kwota dokonywanych wpłat na IKZE i kwota odliczenia

Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu).

Jeżeli wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym jest niższa od kwoty dokonanej wpłaty na IKZE, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych.

Wpłaty na IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten nie jest określony w ustawie podatkowej, lecz wynika z odrębnych regulacji. W 2016 r. wynosił on 4.866 zł.

Sposób odliczenia

Wpłaty na IKZE odliczane są od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym,
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym:

  • PIT-37,
  • PIT-36,
  • PIT-28

- a także w dołączonej do nich informacji PIT/O

  • w PIT-36L, do którego nie dołącza się PIT/O.

<< czytaj całość

Źródło: sip.mf.gov.pl