Od marca emeryci i renciści dorobią więcej do świadczenia z ZUS

Iwona Maczalska 16.02.2018 11:00 (aktualizacja: )

Emeryci pobierający wcześniejszą emeryturę oraz renciści dorabiający do otrzymanego świadczenia muszą uważać na obowiązujące limity dodatkowych zarobków. Od 1 marca limity te ulegną jednak podwyższeniu.

Od marca emeryci i renciści dorobią więcej do świadczenia z ZUS

Od marca emeryci i renciści dorobią więcej do świadczenia z ZUS / YAY foto

 

W myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mają możliwość ,,dorabiania’’ do pobieranego świadczenia. Niestety nie może odbywać się to bez ograniczenia. Limit dodatkowych zarobków uzależniony jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od 1 marca 2018 r. wzrost limitów ,,dorabiania” do emerytury i renty

Wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku zmianie ulegną limity dochodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostanie zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane. Nowe limity zaczną obowiązywać od 1 marca.

Ze względu na wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 4.255,59 zł w III kwartale 2017 roku do 4.516,69 zł w IV kwartale 2017 roku emeryt lub rencista będzie mógł dorobić:

  • nie więcej niż 3.161,68 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 5.871,70 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.954,50 zł 5.486,90 zł 01.09.2017
2.979,00 zł 5.532,30 zł 01.12.2017
3.161,68 zł5.871,70 zł01.03.2018

* podane kwoty są kwotami brutto

Iwona Maczalska, PIT.pl