Od kwietnia nowe druki NIP i ZAP

Iwona Maczalska 27.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Od 9 kwietnia zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP i ZAP. Wszystko za sprawą najnowszego rozporządzenia Ministra Finansów.

25 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. 2014 poz. 383).

Za sprawą rozporządzenia od 9 kwietnia zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy:

  1. NIP-2 (wersja 9) - zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  2. NIP-7 (wersja 2) - zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  3. ZAP-3 (wersja 2) - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Zmianie ulegną również wzory załączników do zgłoszenia NIP-2:

  1. NIP-2/A (wersja 6) - informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami,
  2. NIP-D (wersja 7) - informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.
     

Wzory deklaracji NIP obowiązujące od 9 kwietnia 2014 roku można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ZAP-3 (2) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
NIP-2 (9) Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2/A (6) Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami
NIP-7 (2) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-D (7) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej


Formularz ZAP-3 zamiast NIP-3

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1765) od stycznia 2012 roku nie obowiązuje już druk NIP-3 stosowany przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, objęte rejestrem PESEL. Jego miejsce zajął druk ZAP-3.

Nowe druki zaczną obowiązywać od 9 kwietnia 2014 roku.

Iwona Maczalska
PIT.pl