Od 2015 r. nowe limity dla opodatkowania pożyczek

Piotr Szulczewski 29.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

Limity zwolnienia umowy pożyczki z podatku od czynności cywilnoprawnych przysługują w okresach 3-letnich. Od 2015 r. biec zaczyna okres kolejnych 3 lat, w których sumowana ilość pożyczek porównywana jest z maksymalną kwotą korzystającą ze zwolnienia.

Pożyczka a podatek dochodowy

Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby najbliższe (krąg węższy niż tzw. I grupa podatkowa), o ile jest to pożyczka w formie pieniężnej oraz została prawidłowo udokumentowana. W ich przypadku zwolnienie nie jest limitowane żadną kwotą. Zwolnieniu podlegają również pożyczki udzielane na podstawie umowy między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu.

Limity opodatkowania pożyczek

Źródło: Thinkstock

Oprócz tego zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają również pożyczki od innych podmiotów niż osoby wymienione powyżej , do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5 000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. To właśnie tej grupy dotyczyć będzie nowy limit pożyczek zwolnionych z opodatkowania.
 

Umowa pożyczki

Kwotę 5.000 zł od jednego pożyczkodawcy i 25.000 zł od wielu ustala się dla osób innych niż najbliższa rodzina. Oznacza to, że limity dla rodziny i osób innych oblicza się oddzielnie, niezależnie. Nie można ich łączyć lub też uznawać, że można z nich korzystać zamiennie, alternatywnie.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl