Od 1 września emeryci i renciści będą mogli dorobić mniej

01.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 września emeryci i renciści będą mogli dorobić mniej

Od dziś emeryt i rencista będzie mógł dorobić o 140 zł mniej niż dotychczas, aby nie ryzykować zawieszenia swojego świadczenia z ZUS-u.

Od 1 września emeryci i renciści będą mogli dorobić mniej

Źródło: East News

1 września 2015 roku zmieniają się miesięczne limity dochodu, po przekroczeniu którego ZUS wydaje decyzję o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury lub renty. Limity zmieniają się raz na kwartał, gdyż są ustalane w oparciu o poziom przeciętnego wynagrodzenia kwartalnego.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015 r. podano, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2015 r. wyniosło 3854,88 zł. Spadło o 200 zł w porównaniu z pierwszym kwartałem. Stąd obniżka wspomnianych limitów.

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.698,50 zł5.011,40 zł01.09.2015
2.838,50 zł 5.271,40 zł 01.06.2015

* podane kwoty są kwotami brutto

Jeżeli emeryt zarobi miesięcznie więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłata jego świadczenia zostanie zawieszona. Od 1 września br. miesięczny limit zawieszenia wynosi 5.011,40 zł brutto. W sierpniu był on o 260 zł wyższy i wynosił 5.271,40 zł.

Analogicznie obniżeniu ulegnie także miesięczny limit przychodu powodujący zmniejszenie wypłacanej emerytury lub renty. Wynosi on 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 1 września będzie to 2.698,50 zł/mc przychodu brutto. Do wczoraj obowiązywał limit wyższy o 140 zł. Ograniczenia te nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli już wiek emerytalny.

/ks