Pobierz e-pity 2019

Od 1 stycznia nowy wzór wniosku PIT-16

Iwona Maczalska 11.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

Od nowego roku zmianie ulega wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów.
 

PIT-16A Karta podatkowa - PIT-y roczne za 2013 rok

Wzór wniosku PIT-16 ulegnie zmianie za sprawą opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. 2013 poz.1501).

Zmiany obejmują w szczególności:

  1. Ograniczenie zakresu danych identyfikacyjnych zawartych we wniosku PIT-16,
  2. Usunięcie obowiązku wymogu podawania przez podatnika wysokości deklarowanej miesięcznej kwoty podatku,
  3. Wykreślenie oświadczenia podatnika lub pełnomocnika o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Wzór wniosku obowiązujący od stycznia 2014 roku

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-16 (12) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Do kiedy złożyć wniosek PIT-16?

Przypomnijmy, że zgłoszenie opodatkowania w formie karty podatkowej musi nastąpić nie później niż do dnia 20 stycznia roku, za który opłacać należy podatek w tej formie (PIT-16). W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Można go również dołączyć do wniosku o wpis do CEiDG.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, przyjmuje się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

Iwona Maczalska,
PIT.pl