Od 1 lipca 2015 r. odliczenie VAT od korzystania z aut osobowych

Piotr Szulczewski 17.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 lipca 2015 r. odliczenie VAT od korzystania z aut osobowych

Z końcem czerwca przestają obowiązywać przepisy przejściowe, które nie pozwalają obecnie odliczać podatku VAT od zakupu paliw do aut osobowych. W związku z powyższym podatnicy będą mogli rozliczać faktury za korzystanie z tych pojazdów również w ewidencjach i deklaracjach sporządzanych dla celów podatku VAT.

Źródło: Eastnews

Zgodnie z przepisami przejściowymi obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Do 30 czerwca 2015 r. jedyną metodą na odliczenie VAT od takich czynności było złożenie VAT-26 i zadeklarowanie, że pojazd wykorzystywany będzie wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Jednocześnie obowiązkowym było prowadzenie dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT.

Odliczenie VAT - zmiany od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. wskazane powyżej ograniczenie nie będzie już występowało. Oznacza to, że przy zakupach paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1.   samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

- dopuszczalne będzie odliczanie VAT (co do zasady 50% kwoty tego podatku) również w przypadku, gdy podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu i nie zadeklaruje pojazdu jako wykorzystywanego wyłącznie dla celów opodatkowanych.  

Piotr Szulczewski,

VAT.pl