Oczekiwania na rozporządzenie przetargowe. Wyjaśnienia MF

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przekazało informację dotycząca prac legislacyjnych nad projektem tzw. rozporządzenia przetargowego. Kiedy pojawi się nowe rozporządzenie?

Jak pisze MF na swojej stronie internetowej ,,W związku z zapytaniami, jakie wpływają do Ministerstwa Finansów w sprawie prac legislacyjnych nad projektem tzw. rozporządzenia przetargowego informujemy, że w związku z licznymi uwagami, jakie zgłoszone zostały nie tylko do zapisów zawartych w projekcie, ale odnoszących się również do materii ustawowej z zakresu regulacji rynku kasyn, projekt wymaga analizy w szerszym, systemowym zakresie.

Rozporządzenie przetargowe

Źródło: shutterstock
Prowadzony jest zatem przegląd i kompleksowa ocena otrzymanych stanowisk oraz unormowań jakimi objęty jest rynek kasyn. Po wspomnianej wyżej analizie wrócimy do prac legislacyjnych nad projektem".

Źródło: MF