Numer konta w ZUS sprawdź online - wyszukiwarka rachunku ZUS

Katarzyna Sudaj 31.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

ZUS udostępnił w Internecie wyszukiwarkę nowych numerów rachunków składkowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 roku. W prosty sposób można sprawdzić indywidualny numer konta do opłacania składek ZUS.

Numer swojego konta w ZUS sprawdź online

Numer swojego konta w ZUS sprawdź online / YAY foto

  

Od 1 stycznia 2018 roku płatnicy ZUS będą zlecali tylko jeden wspólny przelew obejmujący wszystkie należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. Dużą rewolucją jest nadanie każdemu płatnikowi ZUS jego indywidualnego numeru rachunku.

Sprawdź, czy ZUS ma Twój aktualny adres.
Nawet, gdy nie opłacasz już składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już wysyłkę listów poleconych zawierających te dane. Pojawiły się już pierwsze próby oszustw i przekazywanie fałszywych numerów kont

Wyszukiwarka nowych numerów kont w ZUS

W ukróceniu tych praktyk ma pomóc wyszukiwarka nowych indywidualnych numerów kont udostępniona online na stronie e-skladka.pl.

Źródło: eskladka.pl

Każdy płatnik po wpisaniu dowolnego zestawu dwóch identyfikatorów wybranych spośród swoich numerów:

  • NIP,
  • REGON,
  • PESEL,
  • dowód osobisty,
  • paszport,

w drugim kroku rozszerzony o kolejne dwa identyfikatory:

  • imię i nazwisko,
  • skrócona nazwa płatnika ZUS,

otrzyma swój indywidaulny numer rachunku składkowego. 

Katarzyna Sudaj, PIT.pl