NSA: Drogi przedmiot dla kontrahenta z logo firmy nie może być reklamą

Piotr Szulczewski 20.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Przed ujmowaniem w kosztach drogich podarunków przekazywanych na rzecz kontrahentów przestrzega uzasadnienie wyroku NSA w sprawie promocji organizowanej w branży rolnej.

NSA: Drogi przedmiot dla kontrahenta z logo firmy nie może być reklamą

Drogi przedmiot dla kontrahenta z logo firmy nie może być reklamą / YAY foto

 

Firma ujęła w kosztach gadżety, warte kilkaset złotych rozdawane rolnikom w związku z promocją swojej działalności. Mimo, że firma opatrywała prezenty logo firmy uznając koszty za formę reklamy własnych produktów, fiskus, a w ślad za nim NSA uznał, że wydatek ma charakter reprezentacji.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z fiskusem i uznał, że zarówno wartość przekazywanych upominków, jak i obecność logo mają znaczenie dla oceny, czy mamy do czynienia z reklamą, czy z reprezentacją. Skoro prezenty mają charakter wystawności, okazałości, to ich przekazania nie można uznać wyłącznie za reklamę produktów firmy.

Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy zdaniem sądu patrzeć przez pryzmat celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie pozytywnego obrazu podatnika, to koszty mają charakter reprezentacyjny. Im wyższa jest przy tym cena i skala prezentu, tym łatwiej osiągnąć jest cel kreowania obrazu podatnika nawet w przypadku, gdy prezent posiada logo, potencjalnie wskazujące na możliwą reklamę produktów przekazującego.

Reprezentacja to także przekazanie prezentu w celu realizacji kultury biznesowej

Pozytywny wizerunek kreowany przez reprezentacyjny charakter prezentu to taki, który może sprawić, że kształtowany dzięki reprezentacji obraz firmy przełożyć się może na zawarcie umowy, nabywanie produktów lub usług.

W innym wyroku NSA z 17 czerwca 2013 r. sygn. II FSK 702/11. podkreślono, że „(...) oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny”.

Jeśli logo danego produktu stanowi wyłącznie element wizerunku danego prezentu, tzn. jeśli główne wrażenie, jakie odbierze otrzymujący – to pozytywny obiór drugiego przedsiębiorcy, wpływający na kreowanie jego wizerunku, to mamy do czynienia z wydatkiem reprezentacyjnym.

Piotr Szulczewski, VAT.pl