Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Dnia 25 listopada 2011 roku Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1580).

Kontrola skarbowa: nowe protokoły

Rozporządzenie zawiera nowy wzór zawiadomienia i jednocześnie informuje, że traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 237 poz. 1659).
 

Plik za SMS Opis deklaracji
ZAW-K zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego
Książka kontroli skarbowej

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2011 roku.

Iwona Karkus,
Bankier.pl