Pobierz e-pity 2019

Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego

08.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od maja tego roku zostaje wprowadzony do stosowania zestandaryzowany wzór zaproszenia/wezwania, który został opracowany z myślą o zapewnieniu podatnikom pełniejszej i bardziej przystępnej niż dotychczas informacji na temat wizyty w urzędzie skarbowym. Wzór ten jest sformułowany bardziej przyjaznym i zrozumiałym językiem w odróżnieniu od dotychczas stosowanego.

Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego

Źródło: East News

Do urzędu skarbowego może także udać się również pełnomocnik podatnika posiadający stosowne upoważnienie do działania w imieniu podatnika.

Nowy wzór zaproszenia/wezwania został opracowany w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika (plik pdf, 1,2 MB).

Nowy wzór wezwania/zaproszenia do urzędu skarbowego

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

System ten począwszy od września bieżącego roku będzie określał księgę pism zawierających wzory dokumentów stosowanych w relacji urzędu z podatnikami. Docelowo od 2016 roku Administracja Podatkowa będzie się starała, aby wszystkie pisma z urzędów skarbowych były dla podatników bardziej czytelne.

Źródło: Min. Fin.