Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy wzór VAT-23 bez pieczątki i numeru REGON

Katarzyna Sudaj

12 kwietnia opublikowano projekt rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.

Załącznikiem do tego projektu jest wzór formularza VAT-23 w wersji 3, który został dostosowany do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. oraz stanowi realizację zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji, w terminie jednego roku od dnia przyjęcia informacji, z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia znosi obowiązek opatrywania pieczęcią informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu  środka transportu, wskazany we wzorze informacji VAT-23(2) na str. 1, w części D. Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, w polu nr 38 określonym  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz. U. z 2012 r. poz. 780).

Dodatkowe zmiany uzasadnione są potrzebą dokonania standaryzacji i również mają charakter techniczny. W związku ze standaryzacją formularzy zostało usunięte pole nr 16 „Poczta”, co spowodowało przesunięcie pola nr 38 wskazanego we wzorze zawiadomienia VAT-23(2)   do pola 37. Jednocześnie we wzorze informacji został zaktualizowany nagłówek oraz oświadczenie zostało zastąpione pouczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej. Zmianie uległa również podstawa prawna wskazana w formularzu z art. 103 ust. 7 (przepis ten stanowi delegację) na art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ponadto zniesiono wymóg podawania REGON.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2019 roku. Do końca 2019 r. może być stosowany poprzedni wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu, ale nie będzie wymagane stawianie pieczątki przez podatnika lub osobę reprezentującą podatnika na starym wzorze VAT-23 w wersji 2.

VATWNT i WDT