Nowy wzór pełnomocnictwa podatkowego ogólnego do pobrania

Katarzyna Sudaj 29.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nowe formularze PPO-1 i OPO-1, czyli pełnomocnictwo ogólne i zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 roku. Aktywne druki do wypełnienia na komputerze można pobrać w sekcji Deklaracje.

Nowy wzór pełnomocnictwa podatkowego ogólnego do pobrania

Źródło: FORUM

O zmianach w prawie, które wymuszą wprowadzenie nowych wzorów pełnomocnictw pisaliśmy przed dwoma miesiącami w artykule pt. Będzie wzór pełnomocnictwa podatkowego ogólnego.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa ( Dz.U. 2016 poz. 916), zamieszczamy wzory załączników w aktywnym formacie PDF. 

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PPO-1 (1)Pełnomocnictwo ogólne
OPO-1 (1)Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

Katarzyna Sudaj, PIT.pl