Nowy wzór informacji PIT-11 do rozliczeń za 2013 rok

Iwona Maczalska 23.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór  informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok.

11 września opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1054). Rozporządzenie to określa nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 

Deklaracja PIT-11 w rocznych rozliczeniach PIT za 2013 rok
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Za sprawą rozporządzenia zmianie ulegną również formularze:

  • PIT-2 - oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-2A - oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-3 - oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-12 - oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym,
  • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-6/PIT-6L - deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
  • PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • IFT-1/IFT-1R - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania.

Nowe wersje formularzy obowiązujące od stycznia 2014 roku dostępne są w poniższej tabeli:

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-4R (4) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (10) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (3) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (6) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-R (16) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
IFT-1/IFT-1R (10) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons

Nowy wzór informacji PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-6/6L, PIT-4R oraz PIT-2 zacznie obowiązywać od 26 września bieżącego roku natomiast pozostałe formularze od 1 stycznia 2014 roku. Deklaracje złożone przed 25 września na starych formularzach uważa się za prawidłowe.

Iwona Maczalska
PIT.pl