Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

22.12.2011 10:00 (aktualizacja: )

Dnia 2 grudnia 2011 roku Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1619).

Kontrola skarbowa: nowe protokoły

Rozporządzenie zawiera nowy wzór upoważnienia i jednocześnie informuje, że traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 36 poz. 281).
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
KON-WImienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2012 roku.

Iwona Karkus
Bankier.pl