Pobierz e-pity 2020

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

09.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2025, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

Źródło: YAY foto

Wprowadzone rozporządzeniem zmiany we wzorze deklaracji na podatek od środków transportowych obejmują:

  • nowy podział klas autobusów,
  • wdrożenie kolejnej normy dopuszczalnej emisji spalin - Euro 6/VI,
  • zastąpienie dotychczasowego oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w tym kodeksie, oraz
  • zmiany o charakterze standaryzującym.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykorzystania posiadanych przez gminy wydrukowanych formularzy DT-1(4) i załączników DT-1/A(4) , umożliwiono składanie deklaracji na podatek od środków transportowych, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

Źródło: Min. Fin.