Nowy wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Nowy wzór wniosku wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku.

Zgodnie z nowym wzorem organem upoważnionym przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej jest:

  1. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który będzie rozpatrywał wnioski składane przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim,
  2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który będzie rozpatrywał wnioski składane przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę małopolskim, podkarpackim, śląskim,
  3. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który będzie rozpatrywał wnioski składane przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę lubelskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim,
  4. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który będzie rozpatrywał wnioski składane przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim,
  5. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który będzie rozpatrywał wnioski składane przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim oraz wnioskodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ORD-IN (4)Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN/A (4)Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Nowe wzory druków obowiązują od 5 stycznia 2012 roku.

Iwona Karkus,
Bankier.pl