Nowy tekst jednolity ustawy o PIT

3 kwietnia 2012 roku w Dzienniku Ustaw (2012 poz. 361) zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednolity tekst ustawy dostępny jest w dziale akty prawne.