Pobierz e-pity 2019

Nowy program Płatnik w wersji 9.01.001 już dostępny

29.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 30 listopada można pobierać nową wersję programu Płatnik w wersji 9.01.001.
 

Od 1 listopada nowe deklaracje ZUS oraz nowe kody tytułów ubezpieczeń

W oprogramowaniu będzie udostępniona funkcjonalność związana wyłącznie z:

  • przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101) (za wyjątkiem Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej),
  • stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem,
  • weryfikacją i aktualizacją komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe),
  • mechanizmami wysyłki dokumentów.

Funkcjonalności związane z weryfikacją prawidłowości wypełnienia dokumentów w oparciu o dane zaewidencjonowane w ZUS będą udostępniane sukcesywnie w 2014r. Szczegółowe informacje w tym zakresie będziemy przekazywać na bieżąco.

Program PŁATNIK będzie udostępniony za pośrednictwem:

Wraz z oprogramowaniem klienci ZUS otrzymają do dyspozycji szkolenie elektroniczne oraz poradnik "Zmiany w programie PŁATNIK", które to będą wsparciem przy uruchamianiu nowego oprogramowania.

Dodatkowo informujemy, iż przygotowując się do uruchomienia docelowych usług weryfikacji poprawności dokumentów przekazywanych do ZUS, udostępnimy Państwu raporty o rozbieżnościach pomiędzy lokalnymi bazami programu PŁATNIK a danymi zaewidencjonowanymi w rejestrach ZUS. Raporty te będą przygotowane na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez Państwa do ZUS i przetworzonych w oparciu o nowe reguły weryfikacji. Nieprawidłowości te powinny zostać niezwłocznie skorygowane, tak aby w momencie uruchomienia docelowych reguł weryfikacji nie mieli Państwo problemów ze sporządzaniem i wysłaniem zestawu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Źródło: ZUS.pl