Pobierz e-pity 2019

Nowy podatek dla hipermarketów

Katarzyna Sudaj 16.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nowy podatek dla hipermarketów

Ostatnio często słyszymy o propozycji wprowadzenia podatku obrotowego dla sklepów wielkopowierzchniowych. Na czym ma polegać nowy podatek, jakie będą jego stawki i kogo on obejmie – to oraz podatki, które obecnie płacą sieci handlowe wyjaśniamy w poniższym artykule.

Nowy podatek obrotowy dla hipermarketów

Źródło: Eastnews

Pomysł na podatek, który obciążyłby duże podmioty handlowe pojawił się ponad 10 lat temu, gdy w 2004 roku do Marszałka Sejmu trafił projekt ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Od tamtego czasu temat opodatkowania hipermarketów cyklicznie wraca, a wokół unikania płacenia podatków przez hipermarkety narosło kilka mitów.

Na czym ma polegać nowy podatek dla hipermarketów?

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie kwartalnego podatku obrotowego dla obiektów handlowych, których powierzchnia przekracza 250 metrów kwadratowych. Podatek obrotowy, więc podstawą opodatkowania będzie wielkość obrotu. Stawka podatkowa rosłaby od 0,5 do 2 proc. wraz ze wzrostem wielkości obrotu, czyli podatek miałby charakter progresywny. Obrót kwartalny poniżej 2 mln zł byłby nieopodatkowany. Wpływy z tego podatku zasilałyby zarówno budżet państwowy, jak i gmin, na terenie których takie sklepy wielkopowierzchniowe działają.

Hipermarkety nie płacą podatków?

Pogląd, że hipermarkety unikają płacenia podatków w Polsce jest często wykorzystywany przez polityków i budzi sporo emocji u zwykłych obywateli. Ministerstwo Finansów co najmniej dwukrotnie wyjaśniało w odpowiedzi na zapytania poselskie, że właściciele sklepów wielkopowierzchniowych płacą takie same podatki, jak inne podmioty gospodarcze. Pierwsza z nich miała miejsce w sierpniu 2006 roku, gdy w odpowiedzi wiceministra finansów padły słowa: „Obiegowa opinia o niepłaceniu podatków przez firmy posiadające sieci sklepów wielkopowierzchniowych nie znajduje potwierdzenia w danych dotyczących wysokości podatku dochodowego.”

>>> MF ogłosił projekt ustawy 2016 o podatku od sprzedaży detalicznej <<<

Druga pochodzi z marca 2012 roku (zapytanie nr 575 posła Artura Dunina nr SPS-024-575/12) w sprawie podatków płaconych przez podmioty gospodarcze będące właścicielami dużych sieci handlowych. Resort finansów podkreślił, że „obowiązujące przepisy CIT zawierają jednolite rozwiązania w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, zarówno z wyłącznym kapitałem polskim, jak i mieszanym lub z wyłącznym kapitałem zagranicznym. Niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej i bez względu na miejsce siedziby podmiotu macierzystego (dominującego), podmioty zagraniczne podejmujące w Polsce taką działalność (handlową - przy. red.) podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym.”

Wielkie sklepy - tak jak inni – są ścigane za uchylanie się od płacenia podatków

Choć zyski hipermarketów są opodatkowane tak samo podatkiem CIT, jak innych uczestników rynku, to sklepy wielkopowierzchniowe – podobnie, jak inne osoby prawne – mogą podejmować próby uchylania się od opodatkowania w Polsce. Odbywa się to np. poprzez „przerzucanie” kosztów pomiędzy poszczególnymi jednostkami gospodarczymi. Jak twierdzi ministerstwo finansów, „zjawisko to nie jest specyfiką występującą wyłącznie u podmiotów zagranicznych”. Organy podatkowe ujawniają tego rodzaju przypadki również w działalności podatników z polskim kapitałem. Jest to zjawisko szersze i ogólne – mówimy tu o unikaniu opodatkowanie w ogóle, a nie tylko o braku opodatkowania działalności hipermarketów, która jest nieprawdą. Resort finansów podkreśla, że kontrole skarbowe mogą się pochwalić coraz wyższą skutecznością w zwalczaniu takich praktyk.

Jakie podatki płacą hipermarkety teraz?

Głównie CIT i VAT. Właściciele wielkopowierzchniowych obiektów handlowych rozliczają się z podatku dochodowego dla osób prawnych według zasad i stawki obowiązujących wszystkich podatników tego podatku, czyli 19% CIT od dochodu. Resort finansów zbadał wpływy podatkowe od 20 najbardziej znanych super- i hipermarketów. W zeznaniach CIT-8 złożonych przez te podmioty należny podatek dochodowy za 2010 r. wyniósł 607 mln zł i 709 mln zł rok później. W 2011 roku zapłaciły one także 2 mld zł podatku VAT.

Jeśli jednak spojrzeć na to przez pryzmat przychodów tylko jednej spółki np. właścicieli sieci Biedronek, której roczne przychody sięgają 36 mld zł, to wpływy podatkowe nie wyglądają już tak imponująco.

Eksperci szacują, że ewentualne wprowadzenie nowego podatku przyniesie ok 3 mld wpływów do budżetu, ale równocześnie obniży wpływy z podatku VAT o 1,5 mld zł oraz zmniejszy dochody z CIT o 400 mln zł. Może się okazać, że zysk dla budżetu państwa nie będzie tak wielki, a ciężar nowego podatku sieci handlowe przerzucą częściowo na klientów, podnosząc ceny towarów.

Katarzyna Sudaj
VAT.pl