Pobierz e-pity 2019

Nowy obowiązek podatników VAT – podsumowanie transakcji krajowych na VAT-27

Piotr Szulczewski 06.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nowy obowiązek podatników VAT – podsumowanie transakcji krajowych na VAT-27

Nie tylko podmioty prowadzące transakcje wewnątrzwspólnotowe będą zobowiązane kumulować na jednym druku wartości i ilości prowadzonych transakcji. Podobny obowiązek dotyczyć będzie części podmiotów dokonujących transakcji krajowych. Obowiązek ten realizować będą przedsiębiorcy poprzez wypełnianie druku VAT-27.

VAT-27: nowy obowiązek

Źródło: EastNews

Druk jest wynikiem zmian, jakie do ustawy o podatku VAT wprowadza ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Druk VAT-27 dotyczy transakcji (dostawy towarów lub świadczenia usług), dla których podatnikiem jest nabywca. Wypełnią go zatem m.in. podatnicy, którzy stosując odwrotne obciążenie sprzedawać będą towary wrażliwe, jak laptopy, smartfony, tablety, telefony, metale, makulaturę., a także usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Już jest! Pobierz druk VAT-27. Potrzebny od 1 lipca

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych VAT. Oznacza to, że za okresy, gdy w okresach rozliczeniowych stosowanych przez podatnika nie występują transakcje oparte o odwrotne obciążenie, to nie ma konieczności składać VAT-27.

Ze względu na nowelizację ustawy o VAT, znaczenia nabiera również limit transakcji, które wykazywać należy w VAT-27. Deklaracja obejmować będzie wszystkie transakcje, których dotyczy odwrotne obciążenie co jednak nie znaczy, że handlując towarami wrażliwymi w każdym przypadku zastosować je należy. Odwrotne obciążenie dotyczyć będzie transakcji w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. W przypadku usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz innych towarów z załącznika limit nie obowiązuje.

Deklaracja nie będzie musiała być składana jako załącznik do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, lecz będzie ją można przekazać w terminie nie późniejszym niż ostateczny termin na złożenie tych druków. Odpowiednio podatnik rozliczający się kwartalnie, składać będzie ją raz na kwartał, a podatnik rozliczający się miesięcznie – raz w miesiącu.

Proponowany wzór stosowany ma być począwszy od rozliczenia okresów przypadających po pierwszym kwartale 2015 r. W obecnej chwili nie jest wskazane, by VAT-27 mógł być wysyłany elektronicznie na podstawie zestawu danych autoryzujących.

Dane obowiązkowe na deklaracji VAT-27

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Pozostałe zmiany:

  1. Zmiany w VAT: Podmiot w upadłości nie będzie już musiał korygować podatku VAT,
  2. Odpowiedzialność solidarna - nowy druk VAT-28,
  3. VAT od laptopów i telefonów u nabywcy, czyli odwrócone opodatkowanie po 30 czerwca 2015 r.,
  4. Odliczenie VAT na zasadzie proporcji - zmiany od lipca 2015 r..