Nowy formularz PIT 28 najem za 2010

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie w sprawie wzorów PIT rocznego składanego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2010 Nr 233 poz.1528). Rozporządzenie zawiera nowe wzory formularzy PIT-28, PIT-28A, PIT/O i PIT/D.

Zmiana w porównaniu z rokiem ubiegłym polega m.in. na wyeliminowaniu stawki podatku ryczałtowego – 20% z tytułu najmu oraz wskazaniu wyłącznie dwóch danych w pozycjach dotyczących przekazywania kwoty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

PIT-28 należy złożyć do końca stycznia 2011 roku (poniedziałek).

BezpłatneSMSOpis deklaracji
PIT-28 (15)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (12)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT/D (21)Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (17)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Więcej na temat wzorów PIT-28 znaleźć można w naszym poradniku dotyczącym PITów rocznych 2010. Stąd również pobierzesz aktualny PIT-28 za rok 2010.

Wzory określone w załącznikach do tego rozporządzenia dotyczą przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki