Pobierz e-pity 2018

Nowy druk ZPP dla podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy

Katarzyna Sudaj 02.03.2012 09:00 (aktualizacja: )

3 marca 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (Dz.U. 2012, poz. 185).

Na mocy tego rozporządzenia zaczyna obowiązywać nowy druk ZPP czyli zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku:

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ZPP-1 (1)Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku
Formularz obowiązujący od dnia 3 marca 2012 r.

Formularz ten otrzyma osoba uprawniona z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym - zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).

Katarzyna Sudaj