Nowelizacja podatku VAT 2012-2013

Piotr Szulczewski

29.05 Nowelizacja podatku VAT 2012-2013

Piotr SzulczewskiZnana jest już treść najnowszej nowelizacji podatku VAT na lata 2012 i 2013. Zakłada ona znaczące zmiany, o których mówiło się już nieoficjalnie od pewnego czasu. Zgodnie z procedurą legislacyjną, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zostanie skierowany teraz pod obrady sejmu.

Proponowana zmiana w podatku VAT jest kompleksowa i obejmie swoim zakresem w zasadzie wszystkich podatników. Zmianie ulegają zasady zasady powszechne - wystawiania faktur, przesyłania faktur elektronicznych, powstania obowiązku podatkowego, czy definicji podatkowych dotyczących miejsca świadczenia oraz działalności gospodarczej. Należy sprawdzić również stawki podatku, szczególnie w przypadku sprzedaży gastronomicznej m.in. lodów, odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych, napojów niegazowanych. Przedstawiona wersja projektu trafi pod obrady sejmu, a następnie skierowana zostanie do senatu celem uzgodnień, stąd też nie można jej obecnie traktować jako ostatecznych postanowień nowelizacji. 

Nowelizacja zakłada następujące zmiany w podatku VAT:  

 • uściślenie definicji eksportu towarów,
 • ujednolicenie zasad wystawiania faktur i e-faktur przesyłanych elektronicznie,
 • ustalenie definicji terenów budowlanych,
 • dotyczące definicji mostów transgranicznych,
 • sprecyzowanie definicji czynności opodatkowanych,
 • podwyższenie wartości limitu prezentów o małej wartości oraz próbek,
 • zasad ustalania czynności zrównanych z WNT i WDT – w szczególności wyeliminowanie terminów użytkowania towarów pochodzących z innych krajów wspólnoty na terytorium kraju,
 • definicji działalności gospodarczej w podatku VAT,
 • zasad ustalenia osób spełniających definicję podatnika VAT (art. 17 ustawy), w szczególności tzw. importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,
 • zasad ustalania przedstawicieli podatkowych,
 • obowiązku podatkowego w podatku VAT,
 • definicji sprzedaży łańcuchowej,
 • miejsca importu towarów,
 • miejsca świadczenia usług B2B,
 • miejsca świadczenia usług wynajmu,
 • podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
 • warunków stosowania stawki 0% VAT w eksporcie,
 • warunków stosowania stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
 • stawki VAT zwolnionej,
 • momentu odliczenia podatku VAT,
 • zasad i terminu wystawiania faktur VAT,
 • zasad wystawiania faktur do 100 euro lub 450 zł,
 • stosowania zwolnienia podmiotowego i rezygnacji z niego,
 • towarów, do których stosuje się stawkę 8% VAT,
 • towarów do których stosuje się stawkę 5% VAT.

Nowe stawki VAT – nowelizacja majowa

Towar/usługa Dotychczasowa stawka Proponowana stawka

Lody

5%

8%

Gotowe posiłki i dania z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

5%

8%

Napoje niegazowane zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

5%

5%

Napoje niegazowane, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego (20% i więcej),

5%

5%

Kawa, herbata, w tym latte (zawierające napar kawy lub herbaty)

23%(8 % latte)

23%

Napoje niegazowane, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego (napoje bezalkoholowe),

23%

23%

odpady zwierzęce surowe, niejadalne

- za wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków

5%

23%

Usługi inne niż usługi elektroniczne polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru oraz dekoderów, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie

8%

8%

Piotr Szulczewski,
Analityk VAT.pl