Nowelizacja OPP

15.12.2010 09:00 (aktualizacja: )

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Źródło: dokumenty.rcl.gov.pl