Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

04.09.2017 09:00 (aktualizacja: )

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora NAWA będą zwolnione od podatku.

Stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora NAWA zwolnione z PIT
Źródło: YAY foto

Od 1 października rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Nowa agencja rządowa ma zwiększyć obecność nauki polskiej w międzynarodowym środowisku naukowym. Chodzi m.in. o bardziej aktywną wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz zachęcenie zagranicznych naukowców do pracy w polskich ośrodkach naukowych, a młodych ludzi do studiowania w Polsce. Jednym z zadań agencji będzie także propagowanie języka polskiego za granicą.

Pełną ofertę programową NAWA przedstawi w 2018 r. Wówczas rozpocznie się również rekrutacja do programów.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. poz. 1530) modyfikuje m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono nowe zwolnienie od podatku (przez dodanie pkt 39 a do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, który zawiera katalog zwolnień). Uchylono jednocześnie dotychczasowe przepisy, które stanowiły podstawę zwolnienia od podatku świadczeń związanych z kształceniem na zagranicznych uczelniach, przeznaczonych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

Źródło: mf.gov.pl