Nowe wzory druków identyfikacji podatkowej NIP i ZAP 2018

Piotr Szulczewski 05.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Opublikowane zostały nowe wzory dokumentów służących do rejestracji lub aktualizacji danych podatników. Zmiana co do posługiwania się nowymi formularzami dokumentów obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i od tej daty stosowane winny być dokumenty zgłoszeń podatkowych zgodne z nowymi wzorami.

Nowe druki NIP i ZAP od 1 stycznia 2018 r.

Nowe druki NIP i ZAP od 1 stycznia 2018 r. / YAY foto
 

Zmianie uległy następujące dokumenty:

  • zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2),
  • zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7),
  • zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);
  • zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8).
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
NIP-2 (11) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
ZAP-3 (4) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
NIP-7 (4) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-8 (2) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających

 

Od 2018 r. tylko nowe wersje formularzy NIP i ZAP

W nowych przepisach, wprowadzających formularze, nie przewidziano okresów przejściowych. Od 1 stycznia 2018 r. posługiwać należy się zatem wyłącznie:

  • NIP-2 w wersji nr 11,
  • NIP-7 w wersji nr 4,
  • ZAP-3 w wersji nr 4,
  • NIP-8 w wersji nr 2.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Zamieszczamy najnowsze wzory: NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8 w interaktywnych formatach MS Excel i PDF.

Piotr Szulczewski, PIT.pl