Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Nowe wzory deklaracji PIT dla rozliczenia ryczałtu za 2017 rok

19.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Nowe formularze PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-16A, PIT-19A, PIT/O i PIT/D do rozliczenia dochodu uzyskanego w 2017 roku wprowadziło najnowsze obwieszczenie w sprawie deklaracji obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowe wzory deklaracji PIT dla rozliczenia ryczałtu za 2017 rok

Źródło: FORUM

Na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017 poz. 1070) wprowadzono nowe wersje formularzy:

  • PIT-28 (19) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • PIT-16A (9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
  • PIT-19A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
  • PIT-28/A (16) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
  • PIT-28/B (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
  • PIT/O (22) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
  • PIT/D (26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PIT/D (26)Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/O (22)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT-16A (9)Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-19A (8)Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-28 (19)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (16)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (14)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

/ks