Nowe wysokości jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 2018

Iwona Maczalska 07.05.2018 10:00 (aktualizacja: )

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa ma prawo do wypłaty stosownego odszkodowania. Wysokość jednorazowych odszkodowań co roku ulega jednak zmianie. Sprawdź, kwoty obowiązujące od 1 kwietnia 2018 roku.

1 kwietnia 2018 roku zmianie ulgły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2018 poz. 268). Nowe wskaźniki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Wysokość jednorazowych odszkodowań
 Obowiązujące
do 31 marca 2018 r.
Obowiązujące
od 1 kwietnia 2018
do 31 marca 2019

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809 zł

854 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

809 zł

854

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

14 165 zł

14 950 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

14 165 zł

14 950 zł

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

 72 850 zł

76 887 zł

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

 36 425 zł

34 444 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

 72 850 zł

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

76 887 zł, 

oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego
odszkodowania przysługującego na każde z tych
dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

 72 850 zł

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

76 887 zł,

oraz  14 950 zł  z tytułu  zwiększenia  tego  odszkodowania  przysługującego  na  każde z tych dzieci

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

14 165 zł

14 950 zł,

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

 36 425 zł

oraz 14 165 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

38 444 zł,

oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
drugiego i każdego następnego uprawnionego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Iwona Maczalska, PIT.pl