Nowe usprawnienia dla podatników VAT i opłacających cło od lipca i października 2015 r.

Piotr Szulczewski 26.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nowe usprawnienia dla podatników VAT i opłacających cło od lipca i października 2015 r.

Weryfikacja statusu podatnika oraz usprawnienie procedur celnych to najnowsze zmiany, na jakie liczyć mogą przedsiębiorcy.

Od 1 lipca Ministerstwo Finansów uruchomi usługę „Sprawdź status podmiotu VAT”. Jej celem będzie kontrola, czy kontrahent podatnika zarejestrowany jest jako podatnik czynny, czy posiada status zwolnionego z VAT.

Źródło: Eastnews

Zmiana ma szczególnie istotny wpływ na zasadę rozliczeń reverse charge (odwrotne obciążenie VAT). Podatnikami VAT są bowiem podmioty nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na obrót do 150.000 zł),
  • nabywcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem ze względu na handel towarami używanymi.

Sprawdzenie statusu podatnika istotne jest również w zakresie stawki VAT, podawanej na fakturze. Rejestracja jako podatnik VAT czynny ogranicza prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Od października e-cło w jednym miejscu

Dzięki uruchomieniu od 1 października jednego okienka firmy opłacające należności w kilku izbach celnych – na osobne rachunki bankowe każdej z tych izb, będą mogły załatwiać sprawy celne w jednym miejscu. Od 1 lipca zostanie wprowadzony zostanie do użycia jednolity formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu.

Od 1 października 2015 r. Zintegrowany Systemu Poboru Należności i Rozrachunków pozwoli na korzystanie z jednego okienka – w konsekwencji czego wszystkie należności przywozowe i wywozowe będzie przyjmować Izba Celna w Krakowie. Natomiast elektroniczne deklaracje akcyzowe i hazardowe będą obsługiwane przez PUESC (obecnie e-ZEFIR).

Piotr Szulczewski
VAT.pl