Nowe formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M

02.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nowe formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M

Od 1 lipca obowiązują nowe wersje deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Pobierz wybrany druk VAT.

Źródło: East News

29 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2015, poz. 914). Zawiera ono nowe wzory formularzy VAT-7, VAT-7D, VAT-7K i VAT-8.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-7 (15)
(nowość)
Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-7D (6)
(nowość)
Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-7K (9)
(nowość)
Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-8 (6)
(nowość)
Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-9M (4)
(nowość)
Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Nowe wzory VAT-7 (15), VAT-8 (6) i VAT-9M (4) po raz pierwszy zastosujemy do rozliczenia za lipiec 2015 r., natomiast VAT-7K (9) i VAT-7D (6) od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r. Dotychczas obowiązujące wzory deklaracji VAT (z 2013 roku) mogą być nadal jeszcze stosowane i wysyłane elektronicznie. Ich ważność wygasa z końcem 2015 roku.

Pakiet VAT-7 i VAT-ZD na złe długi

Zapraszamy również do pobrania pakietu formularzy VAT-7 i VAT-ZD.  Zaznaczając na drugiej stronie formularza VAT-7 (15), kwadrat w poz. 66, za arkuszami formularza VAT-7 wyświetli się wzór dokumentu VAT-ZD. Automatycznie przenoszone są do niego takie dane jak NIP podatnika, czy podatnik jest osobą fizyczną, a także nazwa pełna, Regon czy też nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia podatnika.

Od początku 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi w podatku VAT. Kwestia ta została uregulowana w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Słuzy do tego wzór VAT-ZD. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Zaistnienie tego faktu możemy stwierdzić po upływie 150 dni od terminu płatności określonego w umowie, czy tez na fakturze.

/ks