Nowe formularze PIT-37 i PIT-36L na 2016 rok

20.05.2016 10:00 (aktualizacja: )

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-37 (wersja 23) i PIT-36L (wersja 12).

  Nowe formularze PIT-37 i PIT-36L na 2016 rok

Źródło: YAY foto

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PIT-36 (23)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r.
PIT-36L (12)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-37 (23)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 Stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2016 r.

/ks